چگونه جستجوی صوتی بازاریابی دیجیتال تغییر خواهد داد؟

Voice search &digital marketing

  • چگونه جستجوی صوتی بازاریابی دیجیتال تغییر خواهد داد؟

    جستجوی‌صوتی چگونه در آینده بر بازاریابی تأثیر می گذارد؟ حتما تابحال‌ آیکون‌ میکروفن‌ گوگل‌ در‌سمت‌ چپ‌ نوار‌جستجوی‌ گوگل ‌دیده اید؛ تکنولوژی‌ جستجوی صوتی‌ با سرعت و سهولت بیشتری نسبت به مدل جستجوی متنی برای کاربران ایجاد کرده طرفداران زیادی بدست…