APIچیست و چه کاربردی دارد؟

Media capture API

  • APIچیست و چه کاربردی دارد؟

    دربرنامه نویسی کامپیوتر یک رابط برنامه نویسی برنامه مجموعه ای از تعاریف و پروتکل ها و ابزار های نرم افزاری برای ساخت نرم افزار است. ی API مجموعه ای از

  • Audio & Video Capture

    دسترسی Audio & Video Capture Media capture API به برنامه های وب مجاز اجازه می دهد تا از طریق رابط های صوتی و تصویری دستگاه به جریانها دسترسی پیدا کنند ، یعنی از داده های موجود در دوربین و میکروفون…