بررسی قوانین شرطی css :when/else

css

  • بررسی قوانین شرطی css :when/else

    قوانین شرطی چیزی جز ویژگی هایی بر پایه ی css نیستند؛ که بر اساس شرایطی خاص اعمال می‌شوند. بنابراین شرط قرار گرفته می‌تواند درست و یا نادرست باشد و بر اساس آن عبارت یا مدلی اجرا می‌گردد. این قوانین در…

  • front end (فرانت اِند) چیست؟

    درواقع به زبون ساده بخوام بگم، فرانت اِند همون ظاهر سایته. هر چیزی از یه برنامه‌ی رایانه‌ای یا سایتو که شما به عنوان یه کاربر بتونید ببینید جزء فرانت اِند سایت محسوب میشه.