پیش فاکتور

تاریخ:
نام شرکت/شخص:

پیش فاکتور

مشخصات فروشنده/کارگزار
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا علی نیا زیازی کد ملی: 0018990479 پست الکترونیک: [email protected]
آدرس: تهران، میدان دکتر هوشیار، کوچه شهید افتخاری پور، پلاک ۲، زنگ ۳ تلفن: 09120539945
مشخصات خریدار/کارفرما
نام شرکت: شرکت گل افشان آرایش آدرس: تهران، پونک جنوبی، ایران زمین شمالی، کوچه شکوفه سوم شرقی، پلاک ۳ شماره تماس: 02141175 ایمیل: [email protected]
سرویس / خدمات قیمت
لطفا مبلغ فاکتور به اطلاعات حساب ذیل واریز گردد:
بانک پاسارگاد شماره حساب: 303.8000.11814859.1 شماره کارت: 5022291080318270 شماره شبا: IR440570030380011814859101 بنام: حمیدرضا علی نیا زیازی