تعریف و ویژگی UI و UX

website

  • تعریف و ویژگی UI و UX

    برای این که سایت که طراحی میکنید ظاهری زیبا و نتیجه ای سودمند داشته باشد خواندن این مطلب مفید است

  • front end and back end

    The layer above the back end is the front end and it includes all software or hardware that is part of a user interface.