URL چیست؟

URL

  • URL چیست؟

    آموختیم URL از بخش های متعددی ساخته می شود که هر یک از آن ها می تواند در دسته بندی و رتبه بندی وب سایت تاثیرگذار باشد. ضمن اینکه برخی در رابطه با کاهش اثرگذاری برخی روش ها در سئو سایت نیز صحبت نمودیم. اما باید توجه داشته باشید استفاده از یک URL صحیح و تمیز کمک می کند افراد بهتر شما را بیابند و سیگنال های مثبت به سوی گوگل ارسال کنند.