UGC چیست؟

UGC

  • UGC چیست؟

    UGC که مخفف عبارت Content Generated User است، به معنای محتوای تولید شده توسط کاربر می باشد. این نوع محتوا می تواند به صورت مستقل به وسیله کاربران تولید شود و یا اینکه در حد یک کامنت در زیر پست…