سوالات برنامه نویسی را از کجا بپرسیم

Stack Overflow

  • سوالات برنامه نویسی را از کجا بپرسیم

    برنامه نویسی را زمانی که آغاز می‌کنیم دارید با سوالات زیادی  مانند:برای یادگیری برنامه نویسی از کجا شروع کنم؟ چه زبانی بهتر است؟ بازار کار کدام زبان برنامه نویسی بهتر است؟ مواجه میشوید.در این مقاله می خواهیم باچند سایت قدرتمند…