SERP چیست و چگونه کار می کند؟

SERP

  • SERP چیست و چگونه کار می کند؟

    اینترنت، امروزه به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی بشر تبدیل شده است. امروزه ، با جستجوی هر موضوعی در Google، اطلاعاتی را به دست می آورید. هر زمان که جستجو می کنیم، در صفحه اول 8 تا 10 پیوند آبی…