cpc چیست ؟

PPC

  • cpc چیست ؟

    اگر شما هم در جریان طراحی سایت و بازاریابی به کلماتی مانند CPC و یا PPC برخورد کرده اید؛ ما به شما مطالعه این مقاله را پیشنهاد میکنیم.

  • PPC چیست؟

    تبلیغ آنلاین یا PPC برای اینکه با تبلیغ آنلاین آشنا بشیم بهتر هست کلمه PPC را تجزیه کنیم PPC از سه کلمه (PAY PER CLICK) هست یعنی پرداخت به ازای کلیک کردن . در تبلیغ آنلاین شما بنری را داخل…