انواع پسوند دامنه؛ 3 نوع پسوند اصلی که باید بشناسید:

.org

  • انواع پسوند دامنه؛ 3 نوع پسوند اصلی که باید بشناسید:

    در دنیای آنلاین امروزی آشنایی با مفهوم دامنه یک امر بسیار ضروری می‌باشد. علاوه بر آن، آشنایی با انواع پسوند دامنه نیز یک امر حیاتی می‌باشد. پسوند‌های مختلف دامنه همواره به طور یکسان عمل نمی‌کنند و دانستن تفاوت بین انواع پسوند‌های دامنه هنگام ایجاد یک وب سایت می‌تواند یک نیاز حیاتی باشد.