چیست ؟ Robots.txt و Robots metatag تفاوت

google robots

  • چیست ؟ Robots.txt و Robots metatag تفاوت

    ربات های موتورهای جست و جو گر وظیفه دارند تمام فعالیت ها و اقدامات بهینه سازی سایت را مورد بررسی قرار دهند (ایندکس). در نتیجه سایت مورد نظر توسط این ربات ها رتبه بندی می شود. یکی از تکنیک های…