رمز یکبار مصرف (OTP) چیست؟

dynamic passwpord

  • رمز یکبار مصرف (OTP) چیست؟

    رمز یکبار مصرف جایگزینی برای رمزهای سنتی است و برای ورود به یک سایت یا سرویس آنلاین، تنها یکبار قابل استفاده است.