فانکشن callback در جاوا اسکریپت

call back function in js

  • فانکشن callback در جاوا اسکریپت

    ابتدا نیاز می بینم که با ویژگی هایی که نوع فانکشن ها در جاوااسکریپت دارند آشنا بشویم. در جاوا اسکریپت فانکشن ها first class هستند! در واقع از نوع object هستند. First Class به موجودیتی می گویند که می تواند…