پردازش تصاویر دیجیتال

پردازش تصاویر

  • پردازش تصاویر دیجیتال

    پردازش تصاویر دیجیتال چیست ؟ پردازش تصویر دیجیتال شاخه‌ای از پردازش سیگنال دیجیتال است که در جهت بهره‌گیری و اعمال الگوریتم‌های کامپیوتری پردازش تصویر در تصاویر دیجیتال می‌کوشد . در مقایسه با پردازش تصویر آنالوگ، روش‌های مبتنی بر پردازش تصویر…