چگونه سایت را به گوگل وب مستر معرفی کنیم؟

وبمستر تولز چه کاری انجام میدهد