چرا طراحی سایتمان باید ریسپانسیوباشد؟

واکنشگرایی سایت

  • چرا طراحی سایتمان باید ریسپانسیوباشد؟

    واکنشگرایی یا(ریسپانسیو) بودن سایت واکنشگرایی یا ریسپانسیو کردن یعنی اینکه سایت در ابعاد مختلف دستگاه ها(تبلت و انواع تلفن همراه و …) بدون بهم ریختگی نمایش داده شود. در طراحی سایت یک بخش ریسپانسیو وجود دارد که می توانیم سایت…