هویت تجاری چیست؟ و چگونه آن را بسازیم؟

هویت نام تجاری

  • هویت تجاری چیست؟ و چگونه آن را بسازیم؟

    با شنیدن نام محصولات مختلف، به سرعت نام برندهای مختلفی نیز در ذهن مان نقش می بندند. مثلا وقتی صحبت از بستنی می شود، اولین اسمی که به ذهن ما میرسد میهن است. هویت تجاری یکی از نتایج برندینگ است،…