مدیریت IT چیست؟

مدیریت IT چیست؟

  • مدیریت IT چیست؟

    کلیه منابع مربوط به فناوری اطلاعات، در مدیریت IT، با توجه به اولویت ها و نیازهای سازمان مدیریت می شوند. این منابع شامل سخت افزار شبکه، رایانه و افراد و همچنین منابع نامشهودی مانند نرم افزار و داده است. هدف…