فرود بسازیم؟(landing page)چگونه یک صفحه

لندینگ

  • فرود بسازیم؟(landing page)چگونه یک صفحه

    چگونه یک صفحه(landing page) فرود بسازیم؟ بازاریابی آنلاین (Online Marketing ) می‌تواند به منزله‌ی بهترین دوست صاحبان کسب و کارها در مسیر افزایش فروش باشد. امروز می خواهیم به یکی از موثرترین این تکنیک ها یعنی صفحات فرود (Landing Pages  )بپردازیم که…