انفورماتیک چیست؟

فناوری اطلاعات

  • انفورماتیک چیست؟

    اصطلاح انفورماتیک برای اولین بار توسط یک دانشمند کامپیوتر آلمانی به نام کارل اشتاینباخ در سال 1957 ابداع شد. او مقاله ای با عنوان “انفورماتیک: پردازش خودکار اطلاعات” منتشر کرد. مس از آن از انفورماتیک به جای علوم رایانه استفاده…