مزایا و معایت کارکردن به صورت فریلنسر

فریلنسینگ

  • مزایا و معایت کارکردن به صورت فریلنسر

    فریلنسر  (Freelancer) : فریلنسر به شخصی می گویند که بدون تعهد به یک سازمان یا کسب و کار و شرکت مشخص به صورت آزادکار فعالیت تخصصی خود را برای مجموعه‌های مختلف انجام می‌دهد و بسته به نیاز و پروژه‌های در…