بازاریابی چندکاناله چیست و چرا اهمیت دارد؟

شناخت مخاطب

  • بازاریابی چندکاناله چیست و چرا اهمیت دارد؟

    بازاریابی چندکاناله چیست و چرا اهمیت دارد؟ بازاریابی چند کاناله توسط بسیاری از سازمان‌ها این گونه تعریف شده است: برقراری ارتباط و بازاریابی برای پیش بینی و پیدا کردن مشتریان از طریق کانالهای بیشمار آنلاین و آفلاین  گفته میشود. در ساده‌ترین…