سه اشتباه استفاده از شبکه اجتماعی به جای سایت

شبکه‌های اجتماعی

  • سه اشتباه استفاده از شبکه اجتماعی به جای سایت

    شخصی نبودن شبکه‌ها اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی یک شبکه خارجی هستند که ما وابستگی زیادی‌ به آن‌ها داریم اما اگر روزی این شبکه‌های اجتماعی تعطیل شوند، کسب و کار ما با مشکل بزرگی مواجه می‌شود. پس بهتر است در…