سوییفت چیست ؟

سوییفت

  • سوییفت چیست ؟

    سوئیفت مؤسسه غیر انتفاعی و یا تعاونی است که مالکیت آن تعلق به اعضایش که بانک ها هستند، دارد. این سازمان توسط اعضایش کنترل می گردد و جهت ایجاد هدفهای به اشتراک گذاشته شده همین اعضا بوجود آمده است. طبیعی…