Google Sandbox چیست؟

سند باکس گوگل چه کاری انجام میدهد

  • Google Sandbox چیست؟

    سندباکس گوگل یا جعبه شنی گوگل  مدت زمانی ایست که سایت‌های تازه طراحی شده باید آن را بگذرانند تا از فیلترهای موتور جستجوی گوگل عبور کنند. در واقع یک فیلترینگ  است که باعث می شود که وب سایت های جدید…