نقشه سایت(sitemap) چیست؟

ساخت نقشه سایت

  • نقشه سایت(sitemap) چیست؟

    نقشه سایت(sitemap) چیست؟ در واقع نقشه سایت (Sitemap) یک نسخه نشانه گذاری شده از سایت شماست. اهمیت نقشه سایت (Sitemap) سایت مپ اهمیت صفحات شما را مشخص می‌کند. خزنده های گوگل هر کدام معیارهای خودشان را برای تشخیص خوب یا بد بودن…