زبان سمت کاربر در طراحی سایت

زبان سمت کاربر طراحی سایت

  • زبان سمت کاربر در طراحی سایت

    برنامه نویسی سمت کاربر، برای بارگذاری صفحات سایت به سرور نیاز ندارد و می توان از طریق یک ویرایشگر متن مانند notpad صفحات سایت را ایجاد کرد. برنامه نویسی سمت کاربر تنها برای سایت های استاتیک مناسب است.