رقص گوگل (Google Dance) چیست؟

رقص گوگل

  • رقص گوگل (Google Dance) چیست؟

    رقص گوگل (Google Dance) چیست؟ یکی از اتفاقات عجیب در سئو، جهش های ناگهانی در رتبه بندی نتایج گوگل است، که موجب می‌شود جایگاه شما در یک یا چند عبارت کلیدی رشدی ناگهانی و مثبت را تجربه کند. این تغییرات…