چرا شرکت‌های خدماتی به اپلیکیشن نیاز دارند؟

خدمات

  • چرا شرکت‌های خدماتی به اپلیکیشن نیاز دارند؟

    اول از همه باید بگوییم که خدمات شرکت‌های خدماتی چیست؟ نظافت منزل،  لوله کشی،  تعویض کف‌پوش و … از جمله خدمات این‌گونه شرکت‌ها هستند. این شرکت‌ها با در نظر گرفتن این‌که روز به روز به تعداد افرادی ک گوشی هوشمند…