سئو تکنیکال چیست؟

تکنیکال

  • سئو تکنیکال چیست؟

    سئو تکنیکال(Technical SEO) چیست؟ در حالت کلی 3 نوع SEO وجود دارد. سئو تکنیکال یکی از این انواع سه گانه سئو میباشد. سئو تکنیکال، سئو داخلی و سئو خارجی به ترتیب ذکر شده بایستی بررسی و بهینه سازی شوند. بدون داشتن وضعیت…