تفاوت pwa و اپلیکیشن عادی (native)

تفاوت PWA و اپلیکیشن بومی

  • تفاوت pwa و اپلیکیشن عادی (native)

    اپکلیشن های پیشرونده وب (PWA) می توانند داده ها را در دستگاه کاربر در حافظه نهان ذخیره کنند. این امر به کاربران امکان می دهد تا هر زمان که باشند ، فارغ از سرعت اینترنت خود ، به روز باشند.