تفاوت اپلیکیشن Native و PWA

تفاوت native با pwa

  • تفاوت اپلیکیشن Native و PWA

    توسعه دهنده های وب به فکر ساخت اپلیکیشن برای سایت خود هستند اپلیکیشنnative بومی هست pwa غیر بومی که وب اپلیکیشن پیش رونده  است