تست AB و تأثیر آن در بهبود نرخ سایت

تستA/B

  • تست AB و تأثیر آن در بهبود نرخ سایت

    تست A/B چیست و چگونه عمل می کند؟ تست A/B فرایند مقایسه دو ورژن از یک صفحه وب‌سایت، ایمیل یا دیگر دارایی‌های مربوط به بازاریابی است به طوری که تنها یکی از المان های آن‌ها متفاوت باشد. برای مثال، اگر…