ترمینال در رایانه چیست؟

ترمینال در رایانه

  • ترمینال در رایانه چیست؟

    قبلاً برای اینکه بتونید با کامپیوتر ارتباط برقرار کنید، باید تو محیطی به اسم ترمینال دستور مورد نظرتونو می‌نوشتید و بعد از کلی دردسر کارتونو انجام میدادید.