تجارت‌ الکترونیک‌ (e-commerce)

تجارت الکترونیک

  • تجارت‌ الکترونیک‌ (e-commerce)

     تجارت‌ الکترونیک‌ چیست؟ تجارت‌ الکترونیک‌ یا E-COMMERCE به‌ خرید‌ و‌ فروش‌ محصولات یا‌ خدماتی‌ اشاره‌ دارد‌ که‌ از طریق‌ مسیرهای‌ الکترونیکی‌ مانند‌ شبکه‌ های رایانه ای‌ و‌ اینترنت‌ انجام‌ میشوند. با‌ افزایش‌ استفاده‌ ازگوشی های‌ هوشمند‌ وتبلت ها تجارت‌ الکترونیک‌…