تاریخچه وب

تاریخچه وب

  • تاریخچه وب

    امروزه هرکسی سه w را کنار هم ببیند می‌داند مفهوم ظاهری آن شبکه جهانی اینترنت است. www مخفف عبارت Word Wide Web  است که از لحاظ لغوی web دارای مفهوم تار و word wide دارای مفهوم گستره جهانی است که…