برنامه نویسی سمت سرور

برنامه نویسی سمت سرور

  • برنامه نویسی سمت سرور

    منظور از برنامه نویسی سمت سرور چیست؟ برنامه نویسی سمت سرور که با آن web development هم می‌گویند، مربوط به تمام آن پردازشی است که پشت صحنه انجام می‌شود و کاربر عادی آن‌ها را نمی‌بیند. به زبان ساده کار یک…