تاثیر لینک شکسته بر سئو

بررسی لینک شکسته

  • تاثیر لینک شکسته بر سئو

    تاثیر لینک های شکسته بر سئو سایت چیست؟ به لینک هایی که باز نمی شوند و یا عمل نمی کنند لینک های شکسته” Broken link” گفته می شود. این لینک ها زمانی به وجود می آیند که شما با کلیک…