بازاریابی چیست؟

بازاریابی چیست

  • بازاریابی چیست؟

    بازاریابی marketing بازاریابی: بازاریابی یا مارکتینگ: فرایندی است که طی آن شرکت‌ها مشتریان را درگیر می‌کنند، با مشتری ارتباط قوی برقرار می‌کنند و برای مشتری ارزش ایجاد می‌کنند تا در ازای آن از مشتری ارزش دریافت کنند. از آنجایی که از بازاریابی برای جذب مشتری‌ها…