بازاریابی چندکاناله چیست و چرا اهمیت دارد؟

امنیت سایت

  • بازاریابی چندکاناله چیست و چرا اهمیت دارد؟

    بازاریابی چندکاناله چیست و چرا اهمیت دارد؟ بازاریابی چند کاناله توسط بسیاری از سازمان‌ها این گونه تعریف شده است: برقراری ارتباط و بازاریابی برای پیش بینی و پیدا کردن مشتریان از طریق کانالهای بیشمار آنلاین و آفلاین  گفته میشود. در ساده‌ترین…

  • سئو تکنیکال چیست؟

    سئو تکنیکال(Technical SEO) چیست؟ در حالت کلی 3 نوع SEO وجود دارد. سئو تکنیکال یکی از این انواع سه گانه سئو میباشد. سئو تکنیکال، سئو داخلی و سئو خارجی به ترتیب ذکر شده بایستی بررسی و بهینه سازی شوند. بدون داشتن وضعیت…