افزایش سرعت سایت با Lazy Load

افزایش سرعت سایت با تکنیک lazy load

  • افزایش سرعت سایت با Lazy Load

    آیا تا کنون با سایتی مواجه شده اید که دیر لود شود؟ پیش روی کند سایت موجب آزردگی خاطر کاربران می شود. برای مقابله با این مشکل، باید از تکنیک Lazy Load استفاده شود. این تکنیک، با تفکیک تصاویر و…