کلمات کلیدی LSI چیست؟

ابزار تحقیق کلمات sli

  • کلمات کلیدی LSI چیست؟

    در گذشته، صاحبان کسب و کار، برای کسب رتبه خوب، تنها روی یک کلمه وسواس داشتند. با گذشت زمان، گوگل الگوریتم های خود را تغییر داد‌. طبق این الگوریتم، گوگل به جای تمرکز بر یک کلمه کلیدی، به مجموعه ای…