نقشه حرارتی یا هیت مپ چیست؟

ابزارهای ساخت هیت مپ

  • نقشه حرارتی یا هیت مپ چیست؟

    هیت مپ، یکی از پایه های اصلی امروز بازاریابی های دیجیتال محسوب می شود. در واقع یکی ابزارهای امروزی مهم و اساسی برای درک نحوه تعامل کاربران با وب سایت شما به شمار می‌رود. در زمانی که می‌خواهید بدانید مشتریان…