شهرداری شمشک

شهر شمشک که با تجمیع شش روستای سفیدستان، شمشک بالا، شمشک پایین، دورود ، جیرود و دربندسر پا به عرصه سیاسی منطقه رودبار قصران و شمیرانات گذاشت، از دیرباز مورد توجه بسیاری ازخواص و رجال سیاسی، ثروتمندان و شهروندان کلانشهر تهران قرار داشت.

اگر چه شهرت این منطقه به قبل از جنگ دوم جهانی و اکتشاف و استخراج از معادن ذغال سنگ آن یعنی سال ۱۳۰۵ بر می گردد ولی نقطه عطف این توجه، به زمان احداث پیست اسکی شمشک دردهه ۳۰شمسی می باشد که همه ساله در فصل زمستان جمع کثیری از علاقه مندان و اسکی بازان برای ورزش به این منطقه مراجعه می کردند.