Advanced Camera Controls

دسترسی های pwa

  • Advanced Camera Controls

    Image Capture API به شما اجازه می دهد تا از طریق مرورگر خود به دوربین دستگاه دسترسی داشته باشید و کارهایی از جمله زوم، فوکس یا امثال هم را بتوانید انجام دهید.

  • Audio & Video Capture

    دسترسی Audio & Video Capture Media capture API به برنامه های وب مجاز اجازه می دهد تا از طریق رابط های صوتی و تصویری دستگاه به جریانها دسترسی پیدا کنند ، یعنی از داده های موجود در دوربین و میکروفون…